Máy phát điện xoay chiều

Nội dung tóm tắt:

A. Lý thuyết

I. Máy phát điện xoay chiều một pha

1. Cấu tạo và hoạt động.

 

+ Cấu tạo gồm 2 bộ phận chính:        

    Phần cảm là nam châm vĩnh cữu hay nam châm điện: phần tạo ra từ trường.

    Phần ứng là những cuộn dây, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng.

     Một trong hai phần đặt cố định gọi là stato, phần còn lại quay quanh một trục gọi là roto.

+ Hoạt động: Khi rôto quay, từ thông qua cuộn dây biến thiên, trong cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng, suất điện động này được đưa ra ngoài để sử dụng.

2. Tần số của dòng điện xoay chiều.

 Nếu máy có p cặp cực và rô to quay n vòng trong 1 giây thì f = np.

  Nếu máy có p cặp cực và rô to quay n vòng trong 1 phút thì f =

p.

 

II. Máy phát điện xoay chiều ba pha

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động.

 

  Máy phát điện xoay chiều ba pha cấu tạo gồm stato có ba cuộn dây riêng rẽ, hoàn toàn giống nhau quấn trên ba lỏi sắt đặt lệch nhau  trên một vòng tròn, rôto là một nam châm điện.

    Khi rôto quay đều, các suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ba cuộn dây có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch nhau về pha là

.

 

    Nếu nối các đầu dây của ba cuộn với ba mạch ngoài (ba tải tiêu thụ) giống nhau thì ta có hệ ba dòng điện cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch nhau về pha là

.

 

2. Cách mắc mạch ba pha

B. Các dạng bài tập

1. Tính tần số suất điện động do máy phát điện một pha tạo ra

Nếu máy có p cặp cực và rô to quay n vòng trong 1 giây thì f = np.

    Nếu máy có p cặp cực và rô to quay n vòng trong 1 phút thì f =

p.

 

2. Tính điện áp dây và điện áp pha trong cách mắc hình sao hoặc tam giác

Khi mắc hình sao ta có: 

Khi mắc tam giác 

CHAT VỚI CHÚNG TÔI